Hankkeet


Joukkoon-hanke

 Joukkoon-hanke aloitti toimintansa 1.5.2021 ja hanke jatkuu 30.4.2024 saakka.

”Hankkeen tarkoituksena on erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten (7-16 -vuotiaat) aktiivisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen tarjoamalla lapsille, nuorille ja perheille tuettua harrastustoimintaa ja osallistamalla heitä yleiseen harrastustoimintaan paikallisen yhteistyöverkoston tuella” (lainaus avustuspäätöksestä).

Hankkeessa järjestetään lapsille ja perheille ryhmämuotoista harrastus-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintaa. Tämä tarkoittaa harrastustoimintaa, retkiä ja leirejä, jotka ovat osallistujille yleensä maksuttomia ja vapaaehtoisia. Leireistä voidaan periä pientä osallistumismaksua, jolla sitoutetaan leiriläiset tulemaan leirille. Harrastusta aloittaessa voidaan järjestää myös yksilöllisiä tutustumisia eri harrastuksiin. Tällä tavoin poistetaan esteitä, estoja ja pelkoja harrastuksen aloittamisen edestä. Tavoitteena on kuitenkin lasten saaminen pysyvästi mukaan harrastustoimintaan. Hankkeen työntekijä tai joku muu läheinen voi tulla mukaan tutustumaan harrastuksiin. Toimintamme lähtökohtana on lasten ja nuorten toiveet, joita pyrimme toteuttamaan. Otamme huomioon lapsen ja nuoren erityispiirteet ja toimimme niiden mukaisesti.

Toivomme myös lasten ja nuorten huoltajien ottavan meihin suoraan yhteyttä, mutta yhteistyötahot voivat myös olla yhteyksissä meihin lasten ja nuorten harrastuksiin liittyvissä asioissa. Kohderyhmän lasten ja nuorten löytämiseksi teemme yhteistyötä lasten harrastustoimintaa ohjaavien tahojen ja muiden erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten parissa toimivien kanssa.

Yhteistyöverkostoomme kuuluu mm. Siunsoten lapsiperhe- ja sosiaalipalvelut, Lieksan kaupunki (koulut), Pielisen Karjalan musiikkiopisto, Kirsikoti ry, Lieksan Jigoku ry, Lieksan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry, Lieksan Hurtat, Lieksan Kehitysvammaisten Tuki ry, Brahean Kriivarit ry ja Lieksan Verttis-ryhmä.

Joukkoon-hanke on päässyt hyvin vauhtiin. Kesällä 2021 järjestimme yhdessä Siun soten lapsiperhepalveluiden kanssa kesäkerhotoimintaa kesäkuulla (sis. taide-,musiikki-, judo- ja jalkapallopäiviä ja lisäksi retkiä lähialueille) ja musikki- ja luonto/liikuntaleirin heinäkuulla Lieksan kr. opistolla. Syksyllä 2021 aloitimme pienryhmämuotoisen  uinnin opetuksen ja olemme järjestäneet Judon esittelyjä pienryhmille.

Yhteystiedot: Hankekoordinaattori Rauni Kivinen p. 041 313 4102,  s-posti: toimisto@lieksantukipiste.fi

Viereisessä kuvassa on kesäleiriläisten tekemä taideteos.

Vapaaehtoistoiminta


Tarvitsetko apua tai tukea?
Vapaaehtoistoimintaa voidaan järjestää nykyistä enemmän, koska Stea on myöntänyt avustusta vapaaehtoistyön koordinointiin.

Haluatko auttaa ja tukea ihmisiä? Haluatko toimia vapaaehtoisena, tukihenkilönä, ystävänä tai rinnallakulkijana? Tukipisteen kautta välitetään vapaaehtoisia/tukihenkilöitä auttamaan erilaisissa tehtävissä perheisiin, laitoksiin ja yksityisille ihmisille.
Jokaiselle ihmiselle tulee joskus eteen sellaisia elämäntilanteita, joissa hän tarvitsee tukea/apua.

Tarvitsemme vapaaehtoisia mm:
  • asiointiavuksi (mm. kaupassa käyntiin)
  • juttuseuraksi
  • ulkoiluseuraksi
  • henkiseksi tueksi
  • itsenäistymisen tueksi
  • mukaan harrastuksiin
  • tilaisuuksien järjestämiseen
  • kerhotoimintaan 
Vapaaehtoiset/tukihenkilöt tarjoavat luotettavaa tukitoimintaa.

Toiminta perustuu vastavuoroisuuteen, tasavertaisuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja kunnioitukseen. Se on työtä, jota tehdään palkattomasti tarvitsijan ehdoilla. Kuitenkin vapaaehtoisten toiminnasta syntyneet kulut korvataan.

Tehtävään perehdytetään ja järjestetään myös tarvittavaa lyhytkestoista koulutusta. Tukipiste huolehtii vapaaehtoisten jaksamisesta järjestämällä heille virkistäytymistä.

Elämänkokemus ja perehdytys tehtävään auttavat henkilöä toimimaan vapaaehtoistyöntekijänä.
Vapaaehtoistoiminnalla ei ole tarkoitus korvata ammattiapua, vaan se toimii täydentävänä ja ehkäisevänä toimintana julkisten palvelujen rinnalla.

Vapaaehtoisten välitys ja toiminta ovat saajalleen ilmaisia. Vapaaehtoinen voi itse päättää, kuinka paljon hän haluaa osallistua toimintaan.

Vapaaehtoiset ja tukihenkilöt ovat vaitiolovelvollisia.
Ongelmatilanteiden syntyessä niitä ratkotaan toiminnanohjaajan kanssa.

Ota yhteyttä tai tule käymään!

Vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja Arja Immonen
Puh. 045 277 7292
Copyright (c)2021, All Rights Reserved.