Voima-hanke

 

Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto on myöntänyt Voima-hankkeelle työllisyyspoliittista avustusta vuodelle 2019. Hankkeen kohderyhmänä ovat vaikeassa työmarkkina-asemassa olevat. Hanke työllistää keskimäärin kerrallaan 30 henkilöä Tukipisteelle, muihin lieksalaisiin järjestöihin ja Juukaan. Työkokeilussa on kerrallaan 5-7 henkilöä. Hankkeeseen pääsemisen edellytyksenä on, että henkilö on oikeutettu täyteen palkkatukeen eli on ollut työttömänä 24 kuukautta viimeisen 28 kuukauden aikana.

Työllistämisjakson aikana varmistetaan, että työllistettävällä on tarvittavat työelämävalmiudet ja teetetään töitä, joilla varmistetaan, että taidot, motivaatio ja joustavuus riittävät avoimille työmarkkinoille. Työllistettävän ei tarvitse olla ammattilainen, vaan hän voi oppia työtä tehdessään. Kun tarjolla on työllistettävän kykyjä vastaavaa työtä, tuetaan työnhaussa ja ollaan mukana työllistämisprosessissa siten, että työnantaja voi olla yhteydessä hankehenkilöihin mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Hankkeen tavoitteet:

 • 40 % työllistetyistä työllistyy avoimille työmarkkinoille tai menee koulutukseen
 • 40 % suorittaa hankkeen aikana ammatillisen tutkinnon, osatutkinnon tai lyhytkoulutuksen
 • 50 % on asiakkuuden jossain vaiheessa siirrettynä yrityksiin
 • työsuhteen päättyessä kaikille työntekijöille on laadittu jatkosuunnitelma tukityöjakson jälkeiselle ajalle

Järjestöjä ja toimijoita, joille työllistämme, tuemme räätälöidysti. Vaihdamme kokemuksia, asiantuntijuutta ja tarvittaessa myös työntekijöitä.

Tukipisteellä Voima-hanke työllistää seuraaville aloille:

 • Keittiötyöt
 • Ruuan jakelu talon ulkopuolelle
 • Lieksan kaupungintalon kahvitukset
 • Kimppakyyti- ja muu avustustoiminta
 • Toimistotyöt ja ATK-neuvonta, torivalvonta
 • Kiinteistönhuoltotyöt
 • Puhtaanapitotyöt
 • Tiistaitoritoiminta kesäisin
 • Rukajärvi-keskuksen näyttelyn valvonta, sekä lipun- ja kirjanmyynti
 • Kauppojen ylijäämäruuan jakelu Sankkilantiellä

Hankkeelle on palkattu kaksi työntekijää: hankevastaava Rauni Kivinen ja hanketyöntekijä Asta Mustonen. Puh. 045 263 6655 ja 013 521 929